Inteligentne rozwiązania dla inteligentnej metropolii
Katowice 16 października 2018
Hotel Park Diament

Konferencja jest częścią projektu Smart Visegrad, którego celem jest pomoc w doskonaleniu regionalnych strategii i polityk dotyczących demograficznych i innych wyzwań społecznych i gospodarczych w gminach i władzach regionalnych, głównie poprzez włączenie koncepcji „inteligentnych regionów i inteligentnych miast” do strategii. Koncepcja inteligentnego rozwiązania obejmuje również tworzenie środowiska przyjaznego dla uczestnictwa obywateli, współpracy wspólnotowej, innowacji, a także edukacji oraz rozwoju ludzkiego, społecznego i regionalnego w szerszym znaczeniu.

Włączenie inteligentnych rozwiązań do regionalnych strategii i polityk może znacznie zwiększyć zdolność władz lokalnych do radzenia sobie z wszelkiego rodzaju wyzwaniami społecznymi, takimi jak migracja, starzenie się społeczeństwa, a nawet inne wyzwania, takie jak kwestie środowiskowe, restrukturyzacja gospodarcza i tak dalej.

Projekt jest kontynuacją współpracy z naszymi partnerami od roku 2017. Zakres działań, które będą realizowane w ramach projektu, obejmie następujące wydarzenia:

  • Na Słowacji będzie to organizacja Kongresu V4 ITAPA 2018, wiodącego wydarzenia strategicznego dotyczącego cyfryzacji społeczeństwa na Słowacji. W tym roku ITAPA stała się oficjalnym wydarzeniem słowackiej prezydencji 2018/2019 Grupy Wyszehradzkiej. Kongres stworzy konstruktywną platformę, na której kraje wyszehradzkie będą mogły wymieniać najlepsze praktyki i dzielić się swoimi krajowymi podejściami w zakresie polityki cyfrowej. Wraz z kongresem ITAPA projekt będzie obejmował różne wydarzenia:
  • Na Węgrzech organizacja 3-dniowej konferencji Infoter w Balatonfüred, będącej jedną z największych konferencji poświęconych innowacjom cyfrowym na Węgrzech.
  • W Polsce konferencja „Inteligentne rozwiązania dla inteligentnej metropolii” przeznaczona dla przedstawicieli JST, ekspertów, przedsiębiorców i mediów w regionie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
  • W Czechach warsztat „Inteligentne miasta i regiony”.

Wyżej wymienione wydarzenia i warsztaty stworzą platformę mającą na celu doskonalenie regionalnych strategii i polityk, poprzez uwzględnienie nowoczesnych technologii.